Yeminli Mali Müşavir (YMM) Nedir?

Written by Muhasebe

Yeminli Mali Müşavirlik;1 Haziran 1989 tarihi ve 3568 sayılı maddesi gereğince Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile getirilen serbest bir meslek olmuştur.

Birçok meslek mensupları, Yeminli Mali Müşavirlik Odası bünyesinde şekil alıp örgütlenmişlerdir. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün odaların katılmasıyla bir Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulmuştur.

 

Yasalara  göre yeminli mali müşavirlik  mesleğinin görevleri  şu şekilde belirtilmektedir;

(a) Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek, işletme yönetimi, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunlara ilişkin uygulamaları veya danışmanlığı ile ilgili işler düzenlemek,

(b) Söz konusu hususlardaki belgelere dayanarak, mali tablolar ve beyanlarla ilgili konularda soruşturma, analiz, denetimler, yazılı görüş bildirme, rapor hazırlama ve benzeri konularda düzenleme, tahkim, uzmanlık ve benzeri işlemleri yapmak. Onaylı finansal danışmanlar bu görevlerin yanı sıra olumlu çalışmalar yürütürler. Bununla birlikte, kanunlara göre, tasdikli kamu muhasebecileri, muhasebe defterlerini tutamaz ve muhasebe bürolarında ortak olmaz.

Yeminli Mali Müşavirlerin belgelendirme yapabilecekleri belgeler bir yönetmelikle (2 Ocak 1990 tarihi ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelik belirtilir. Onların belgeleyebilecekleri belgeler arasında, gelir vergisi, kesin beyanlar, yıllık Kurumlar Vergisi Bildirimi, imtiyaz ve özel raporlar, Katma Değer Vergisi ile ilgili KDV beyanları ve işlemler ile belgelerle ilgili yıllık gelir vergisi beyanları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Miras ve Transfer Vergisi, Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, Baskın Kanun ve diğer hususlarla ilgili belgeler de bulunmaktadır.

YMM Nasıl Olunur?

Yeminli mali müşavirlerin ;
-Sayısal ve analitik düşünme yeteneğine,
-Ayrıntılara dikkat edebilme özelliklerine sahip olması,
-Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
-Düzenli, sorumluluk sahibi, sabırlı ve dikkatli özel kimseler olmaları gereklidir.
Yasaya göre YMM olabilmek için;

  • En az 10 yıl sertifikalı bir kamu muhasebecisi veya sertifikalı muhasebeci olmuş olmanız gerekmektedir.
  • Ve yeminli mali müşavir sınavını vermiş, yeminli mali müşavir ruhsatınız almış olmalısınız.

Vergi denetimi otoritesi, hukuk, ekonomi, finans, ticaret, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi gibi alanlarda profesör unvanına sahip olanlar için sınav koşulları yoktur. Yeminli mali müşavirlik meslek lisesine kabul edilenler, Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin eder. Onaylanmış mali müşavirler, finansal tabloların ve dipnotların mevzuat, muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları ile uyumlu olduğunu ve hesapların kontrol standartlarına göre değerlendirildiğini onaylar.

Yeminli Mali müşavirlerin çalışma  ortamı ve şartlarından bahsedecek olursak;

  • Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar.
  • Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler.
  • Çalışma koşulları düzenlidir.
  • Yeminli Mali müşavirler çalışırken, çoğunlukla işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

Last modified: 10 Kasım 2017

2 Responses to :
Yeminli Mali Müşavir (YMM) Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir