Vergi Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Written by Genel

Vergi müfettişliği bir kariyer mesleğidir. Mesleğe başlamak ve meslekte ilerlemek için mevzuatla belirlenmiş kalite şartlarını sağlamak lazım olur. Bu kapsamda ilk aşama vergi müfettiş muavini olmaya hak kazanmaktır. Bu çalışmada vergi müfettiş muavini nasıl olunur, vergi müfettiş muavini olmak için aranan şartlar nelerdir, kimler vergi müfettişi olabilir, hangi konulardan soru gelir gibi sorulara yanıt verilmektedir.

Özel Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı  

Vergi Müfettişliği mesleğine hususi yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Muavini olarak girilir. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavlarının açılış tarihleri, imtihana çağrı ve duyuru ile alakalı hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. İmtihan duyuruları da Bakanlıkça yapılmaktadır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarı kazanamayanlar sözlüye alınmazlar. Fakat imtihana giriş şartlarında belirtileceği üzere daha öncesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı ile alakalı puan türünden de belli bir puanın üzerinde not almış olmanız gerekiyor. Bundan dolayı, KPSS, yazılı, sözlü sınavlarını geçmek lazım. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Vergi Kontrol Kurulu Başkanlığınca tespit edilen il ve yerlerde yapılır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı İçin Şartlar

 • Vergi müfettiş yardımcılığı giriş imtihanına katılabilmek için alttaki şartlar aranır:
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bulgular, ekonomi, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetki sahibi kişi makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak
 • Vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış ya da en çok iki kez katılmış olmak.
 • Belirlenmiş zaman içerisinde başvuruda bulunmak
 • KPSS’den alakalı puan türünden veya türlerinden asgari puan şartını almak
 • Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
 • Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler

Adayların yukarıda belirti edilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılması durumunda giriş sınavını kazanmaları durumunda atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması durumunda ise atama operasyonu iptal edilir. Şunlar hiçbir hak arz edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda var olduğu belirleme edilenler ile ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça tespit edilen esaslar kapsamında Başkanlıkça yapılır. Başkanlıkça, giriş imtihanı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ait tanımlama yapılmışsa, yalnızca tespit edilen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve dilenen puan türünden yeterli puanı alan.
 • Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça tespit edilen esaslar kapsamında Başkanlıkça yapılan İmtihan Müracaat Formu ile başvuru yapabilirler.
 • Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden kaynaklı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
 • Yazılı İmtihanın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması durumunda İmtihanın başvurusuna ait hususlar protokolde yer alır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bir vergi müfettişi nasıl olunur sizlere detaylı olarak bilgiler verilmiştir. buna göre meslek seçimi yapılarak kariyerinize de yön verebileceğiniz gibi yüksek kazanç sahibi de olabilirsiniz.

Last modified: 7 Mart 2018

One Response to :
Vergi Müfettiş Yardımcısı Nasıl Olunur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir