Şirketler İçin Araç Kiralama Avantajları

Written by Şirketlere Özel

Şirketlerin son zamanlarda mevcut araçlarını elden çıkartıp yerlerine araç kiraladıklarını veya yeni ekleyecekleri araçları kira yoluyla kullandıkları gözlemleniyor. Bu yazımızda bunun nedenlerine ve getirilerine değinmeye çalışacağız.

İşletmenin binek araç alması durumunda,

  • Araç için ödenen ücret maliyete yazılır. Ötv ve kdv ise ister maliyete yazılır isterse de giderleştirilebilir. Maliyete yazılacak olan tutar 5 yılda amortisman ayırarak giderleştirilebilir. Kdv de hiçbir şekilde indirim söz konusu olamaz.
  • Araç için ödenen ve ödenecek olan motorlu taşıt vergileri hesaplara kayıt edilebilir, ancak kanunen kabul edilmeyen gider olarak görüldüğünden dolayı kazançtan düşürülemezler.
  • Aracın kaskosu, sigortası, bakımı, tamiri vb. harcamaların yapılması ile bunların takibininin yapılması gerekmektedir.
  • Araç belli bir sene sonra satılır (çok iyi bakılmadığından ve çok kullanıldığından dolayı nispeten düşük bir fiyata) üstüne para konularak yeni araç alınır.

İşletmenin binek aracını, faaliyeti araç kiralama olan bir şirketten kiralama durumunda ise genelde yukarıdaki maddeler şu şekilde değişir. (Bazı maddeler, sözleşme durumuna göre değişebilir ama piyasada genel olarak kullanılan şekli aşağıdaki gibidir)

  • Araç kiralayan şirket ile kiralayıcı şirket arasındaki sözleşmeye göre her ay fatura kesilir. Fatura genelde Euro cinsinden olur ve kdv indirimi söz konusu olabilir. Kdv harici kısım da amortisman ayırmadan tamamen gidere yazılır.
  • Motorlu taşıtlar vergisini aracı kiralayan değil kiralanan şirket öder, o sebeple kiralayan şirket için bir kanunen kabul edilmeyen gider doğmaz.
  • Aracın kaskosu, sigortası, bakımı, tamiri gibi masrafları kiralayan şirket tarafından karşılanır, aylık ödenen ücretin içerisinde vardır. Kiralayan şirketin herhangi bir takip yapmasına gerek yoktur.
  • Belli bir sene sonunda, kullanılan araç kiralayan şirket tarafından geri alınır ve yerine yeni araç verilir. Sistem aynı şekilde devam eder.

Araç kiralama yukarıdaki süreçlerden görüleceği üzere, hem vergisel açıdan hem de uğraşı açısından şirketler için avantajlıdır. Bu sebeplerden dolayı, çoğu şirket bu yöntemi seçmektedir.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir