Şahıs Şirketleri

Written by Şirketlere Özel

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

Son dönemde internetten satış konusuna insanların önem verdiklerini görüyoruz. dolayısıyla normal bir şirket kurmaktan hem hızlı hem de daha masrafsız olan şahıs şirketleri sayesinde artık firma kurmak fatura ya da fiş kesebilmek çok daha kolay. Peki şahıs şirketleri ne demektir? ilk önce bunu açıklayarak yazımıza başlayalım.

ŞAHIS ŞİRKETİ NEDİR?

Tüzel bir kişiliğe sahip ve de ortaklarının sorumluluğu sınırsız olan şirket türlerine şahıs şirketi denilmektedir. Burada ortak bir ekonomi ve de çıkar söz konusu olduğundan dolayı sayısı belli olan kişiler bu şirketi kurabilirler sorumlulukları kişisel olan ortaklara şahıs şirketi ismi verilir. Şahıs şirketlerinde genellikle ortak sayısı azdır. Bu nedenle de ortaklığın devri zor olabilir. Kişi şirketlerinde ortakların hepsinin onayı alınmadan ortaklık payı bir başkasına satılamaz ya da devri söz konusu olamaz. Kişi şirketlerinde ortaklıktan ayırılan birisinin şirketle ilişkileri de belli bir süre boyunca devam eder. Burada ortaklar gerçek kişi ve de şirket borçlarına karşı sınırsız sorumludurlar. Şahıs şirketleri ise Türk Ticaret Kanununa göre iki gruba ayrılabilir. Bunlar ise şu şekildedir.

 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket

Şahıs şirketlerinin de kişi şirketlerine göre bir takım kuruluş aşaması vardır. bu aşamaları ise aşağıdaki gibi belirtebiliriz.

ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

 • İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri, İkametgâh, Nüfus Cüzdanı Suretinin alınması
 • Şirket tescilinin yapılması
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması
 • Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi
 • Yoklama tutanağın düzenlenmesi
 • Vergi hesap numarasının alınması
 • Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası
 • Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı
 • Sicil gazetesi ilanı
 • İlgili Odaya kayıt yaptırılması
 • İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması, Hafta Tatili Ruhsatı, Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır.
 • SSK İşlemleri
 • Bağ-Kur İşlemleri

ŞAHIS ŞİRKETİ VE LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Şahıs şirketi ile limited şirket arasında bir takım farklılıklar vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek içinde öncelikli olarak şahıs şirketi ne demek limited şirket ne demek bunu detaylıca öğrenmek gerekiyor. Bunun içinde Şahıs Şirketi ve Limited Şirket Nedir? Başlıklı makalemizde konu detaylı bir şekilde anlatılmıştır bunu incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede her iki şirket türü konusunda detaylı bilgi almış olursunuz.

KOOLEKTİF ŞİRKET

Koolektif şirketlerde işletme bir ticari ünvanda yönetilir. Gerçek olan kişiler arasında kurulmuş olan ve de ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşın sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. TTK’ ya göre ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ortakların her birinin şirket alacaklarına karşın sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir.

Koolektif şirketlerin yönetiminde her ortağın sorumluluğu vardır. Kuruluş anlaşmasında farklı bir hüküm bulunmuyorsa diğer ortaklarında rızası olmadığı takdir de ortaklıktan çıkarılması mümkün değildir. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortak alınacaksa bu durumda da tüm ortakların rızasının alınması gereklidir. Koolektif şirketlerde gerçek kişiler ortak olarak kabul edilebilir. Her ortak karı ve de zararı birlikte karşılamak zorundadır.

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKENLER

 • Ortakların adları soyadları ile ikametgâhları,
 • Ortaklığın Kollektif olması,
 • Ortaklığın Ticaret Unvanı ve adresi,
 • Ortaklığın Konusu,
 • Ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,
 • Ortaklık sözleşmesi yazılı ve imzaları noterce onaylı olmalı,
 • Sözleşme düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan olunması gerekir.

Last modified: 6 Şubat 2018

2 Responses to :
Şahıs Şirketleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir