Reeskont İşlemi ve Hesaplama Tekniği

Written by Genel

Reeskont İşlemi ve Hesaplama Tekniği

Ekonomide olan biteni anlamak için terimlerin ne anlama geldiğini ve bilanço, hesap veya gelir tablosu gibi muhasebe ile alakalı araçlarda nasıl yorumlamak gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu yazımızda bu terimlerden reeskont ifadesini açıklamaya çalışacağız. Terim olarak “bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan değerlerin bir bedel karşılığı tekrar el değiştirmesi” anlamına geliyor. Kelimenin İngilizce olduğunu göz önünde bulundurursak re-iskonto olarak ayrıştırabiliriz. İngilizce’de kelimenin başına gelen “re” eki, “tekrar” anlamı katıyor. Yani tekrar iskonto ettirilmiş değerler, reeskont kapsamına giriyor.

 

Örneğin; elinizde 500 lira değerindeki bonoyu 450 liraya bankaya veriyorsunuz. Buna iskonto deniliyor. Banka da sizden 450 liraya aldığı bonoyu 460 liraya Merkez Bankası’na satıyor. Buna da reeskont deniyor.

 

Reeskont hesaplanabilmesi için borç veya alacak senede bağlı olmalı ve vadesinin henüz gelmemiş olması gerekmektedir.

Reeskont Hesabı Neden Yapılır?

İktisadi bir değerin değerleme günündeki değeri gerçek değeridir. Buna tasarruf değeri de denilmektedir. Tasarruf değerinin bulunmasında da reeskont uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan reeskont işlemi uygulanmazsa iktisadi kıymetin değeri kayıtlı değeri ile değerlenir.

Reeskont Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Reeskont hesaplamada iç iskonto yöntemi ve avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranları kullanılır.

 

  • Eğer süre gün olarak verilmişse;

 

(Senedin Nominal Değeri*İskonto Faiz Oranı*Vadesine Kalan Gün)/([Faiz*Gün] + 36000)

 

  • Eğer süre ay olarak verilmişse;

 

(Senedin Nominal Değeri*İskonto Faiz Oranı*Vadesine Kalan Gün)/([Faiz*Gün] + 1200)

 

  • Eğer süre yıl olarak verilmişse;

 

(Senedin Nominal Değeri*İskonto Faiz Oranı*Vadesine Kalan Gün)/([Faiz*Gün] + 100)

 

Örneğin;

 

31.08.2017 tarihi itibarıyla XYZ A.Ş.’nin 60 gün vadeli nominal değeri 100.000 olan bir çeki bulunmaktadır. 31.08.2017 tarihli reeskont tutarını hesaplayalım.

 

(Faiz oranı yazmadığı için Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği %25 oranı baz alınacaktır.)

 

Reeskont Tutarı: (Senedin Nominal Değeri*İskonto Faiz Oranı*Vadesine Kalan Gün)/([Faiz*Gün] + 36000)

 

: (100.000*0.25*60)/(0.25*60)+36000

: 4.000 lira

Reeskont İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Hesaplanan reeskont tutarları 122-Alacak Senetleri hesabına alacak olarak kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur.

 

––––––––––––31.08.2017–––––––––––––––––
657-Reeskont Faiz Gideri 4.000
122-Alacak Senetleri Reeskontu 4.000

 

Yeni dönem başındaki kaydı ise;

 

 

––––––––––––01.09.2017–––––––––––––––––
122-Alacak Senetleri Reeskontu 4.000
122-Alacak Senetleri Reeskontu 4.000

Reeskont kaydının iptali ise;

 

122 – Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan tutar, 647 – Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. Böylece ileriki dönemde gelir olarak kaydedilmiş olur.

 

––––––––––––01.01.2018–––––––––––––––––
122-Alacak Senetleri Reeskontu 4.000
647 – Reeskont Faiz Gelirleri 4.000

 

Özet
Reeskont İşlemi ve Hesaplama Tekniği
Yazı Adı
Reeskont İşlemi ve Hesaplama Tekniği
Tanım
Reeskont İşlemi ve Hesaplama Tekniği hakkında bilgiler
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir