Mekatronik Mühendisliği Nedir?

Written by Genel

Bu mühendislik alanı Mekatronik terimi ile mekanik ve elektronik terimlerinin bir araya getirilmesinden oluşur. Mekatronik en basit tanımlamasıyla makine, elektronik ve yazılım alanlarının birbirine bağlantısı ile oluşan sistemlerle ilgilenen mühendislik türüdür. Türkiye’de bu bölüm YTU, Kocaeli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerde açılmıştır. Ancak son dönemlerde bu bölümü açan üniversitelerin sayısı da giderek çoğalmaktadır. Özellikle de mühendislik fakültesi adı altında değil de Teknoloji Fakültesi adı altında açılması da bu sayının artmasına neden olmuştur.

Bölümü okurken bir alana yönelip uzmanlaşmaya çalışmak her mühendislik dalında olduğu gibi burada da gerekmektedir. Mekatronik Mühendisleri bir makine mühendisi kadar makine bilgisi, bilgisayar mühendisi kadar yazılım bilgisine sahip olmaz ve buna zaten gerek yoktur.

Son yıllarda özgünleşmeye başlamış bir bölümdür. Özellikle Japonya’da çok gelişmiştir ve Japonya liderliği günümüzde elinde tutmaktadır. Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı bütün dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Mekatronik bir ürün, mekanik gücü oluşturmak için motor sistemleri, oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler, değişimleri algılamak için sensörler, sistemin kontrolü için mikroişlemci ve tüm sistem veya makineyi merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Görüldüğü gibi direkt olarak diğer mühendislik dallarıyla doğrudan bağlantılıdır. Zaten günümüzde her mühendislik dalı bir başka mühendislik dalıyla doğrudan az veya çok bağlantılıdır.

Bu yüzden bu bölümü “toplama mühendislik” veya “her birinden biraz” diye cümlerle nitelendirmek büyük haksızlık olur. Bu tanıma uygun mekatronik ürünler, tanımlanan ortamı gözlemlemekte, ortamdaki değişimleri algılamakta ve algıladığı bilgileri yorumlayarak ortamı değiştirebilmektedir.

Böylece mekatronik tasarım ürünleri, basit işlevsel makineler yerine, çeşitli koşullara uyum sağlayabilen yetenekli sistemlere dönüşmektedir. Bununda adına otomasyon diyebiliriz. Günümüzde birçok seri üretimde faaliyet gösteren fabrikalar Robotik-Otomasyon sistemlerini fabrikalarında barındırmakta ve bunlar yardımıyla üretimlerini gerçekleştirmektedirler. Bu da üretimde hızı eskiye göre önemli ölçüde hızlandırmayı, ürün kalitesinde ki artışı (hatalı ürün sayısının azalması) gibi olumlu geri dönüşler getirmektedir. Otomotiv sektöründen tutun da diş fırçası üretimine kadar otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Maaşları

Mekatronik mühendisliği maaşlarının genelde iyi olduğu analiz edilmiştir. Kamuda çalışan mekatronik mühendisleri genelde diğer mühendisler ile aynı maaş aralıklarında almaktadır. Fakat özdeş sektörde bu rakamlar değişmektedir. Mekatronik mühendisleri çalışmış olduğu firmaya göre maaşları değişmektedir.

Sıradan üretim yapan küçük ölçekli bir firmada ortalama 2500 TL ile 3000 TL arasında maaş rakamalar telaffuz edilir. Maaş artmasının en büyük etkeni tecrübe olduğundan küçük ölçekli firmalar yeni mezun mekatronik mühendisleri için caziptir. Büyük ve kurumsal firmalarda tecrübeli mekatronik mühendisleri 4000 TL ile 5000Tl arasında rakamalar telaffuz edilir.

Last modified: 25 Ocak 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir