Gelir Testi Nedir?

Written by Genel

Amacı ailelerin Genel Sıhhat Sigortası primlerinin kim doğrulusunda ödeneceğini ve ne kadar olacağını teşhis etmektir. SOYBİS ve sosyal araştırmalar yolu ile ailelerin toplam gelirinin aylık ortalaması belirlenip ailedeki şahıs adedine bölünmektedir. Vakıfların gelir testi sonunda belirleyeceği şahıs başına düşen ortalama aylık gelirine göre alttaki tablodaki prim ödeme yükümlüleri ve prim miktarları belirlenir.

Kaç şahıs var, nasıl müracaat edilecek?

Türkiye’de durumun hiçbir sosyal emniyeti bulunmayan aşağı yukarı 1 milyon 800 bin şahıs var. Bu şahıslar 31 Ocak’a kadar Sosyal Emniyet Kurumu İl Müdürlükleri ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına “gelir testi” için başvurmazlarsa 213 lirayı bulan sıhhat primi ödemek mecburiyetinde kalacaklar.

Yeşil Kartlı şahıs adedi ise aşağı yukarı 9 milyon 200 bin. Bu şahıslar de vizeleri bittiğinde aynı biçimde Gelir Testi için 1 ay içersinde başvurmak mecburiyetindeler.

Başvuru alınırken

Gelir testine temel teşkil edecek göstergeleri sahibi olan müracaat formu ile başvurulur.

Genel sıhhat sigortalısı ve/ya da bakmakla yükümlü bulunduğu şahıs statüsünde bulunduğu belirlenenler işleme alınmaz. Bu şahıslara haklarında gelir belirlenmesi yapılamayacağı, için gelir eşliğinde müracaat sırasında yazılı  olarak bildirilir.

Bireyin gelirinin belirlenmesi müracaatından itibaren en geç bir ay içersinde gelir belirlenmesi iş ve prosedürleri tamamlanır.

Başvuru adımından SGK’ya kararın ulaştırılmasına kadar proses Tümleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi üstünden yürütülür

Başvurular ve bütün işleyiş nasıl olacak? 

Kısmi vakitli part-time ya da davet üstüne çalışan sigortalıların bütün sıhhat sigortası prim ödemeleri hakkında tescil prosedürleri, işverenlerin 31 Ocak tarihine kadar sigortalı işe giriş bildirgelerini güncellemesi ile kendi kendine yapılacak.

Re’sen bütün sıhhat sigortalısı olarak tescil edilenlere, gelmektedir testi prosedürleri için kayıtlı ikametlerinin oturdukları yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekiyor, “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” ile iadeli taahhütlü posta yolu ile tebliğ edilecek.

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içersinde bu bireylerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekli. Başvurmayanların aylık prime temel kazancı asgari ücretin iki katı temel alınarak primleri tahakkuk ettirilecek. Ve ödemesi gerekli prim seviyesi, 7201 Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yolu ile tebliğ edilecek.

Gelir MERNİS baz alınarak; aile olarak, aynı hane içersinde hayat sürdüren eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve bütün sıhhat sigortalısı olarak tescil edilecek bireyin ana ve babası temel alınacak. Genel sıhhat sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan şahıslar de gelir belirlenmesi prosedürüne göre incelenecektir.

Test Sonucu’nda ne olacak, başvurmayanların hali ne?

Test neticesine göre primler ya devlet doğrulusunda ödenecek ya da şahıslar aylık 35,46 TL ile 212,76 TL arasında bir tutarı kendisi ödeyecek.

Kapsama girdiği halde, Gelir testi yapılmasını istemeyenler ile ay sonuna kadar başvurmayanlar resen yani kendi kendine SGK doğrulusunda tescil edilmiş ve asgari ücretin iki katının yüzde 12’si, yani aylık 212,76 TL prim ödeme yükümlüsü olacaklar

Gelir Testinde kriter ne?

Gelir Tespitinde aynı hane içersinde hayat sürdüren eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan meydana gelen aile temel alınacak.

Yaşları ne olursa olsun aynı hanede hayat sürdüren evli olmayan çocuklar ile, öğrenim sebebiyle aynı hanede bulunan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar öğrenimleri boyunca gelmektedir aile içersinde değerlendirilecek.

Last modified: 3 Mart 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir