Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Written by Genel

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesine göre  zilyedleri, mutasarrıfları, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ya da  kiracıları tarafından kiraya verilmesinden sebep elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir.

Kiraya verilebilen taşınamaz malların yanında telif hakları, ihtira beratı, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatlarının kullanma veya imtiyaz haklarından elde edilen gelirler de Gayrimenkul Sermaye İradından sayılmaktadır.

Fakat  ev, dükkan ya da imtiyaz hakları bir işletmeye ait ise, bu durumdan elde edilen gelir “ticari kazanç” olarak adlandırılmaktadır.

Tüm bunlara göre kimlerin Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde bulunabileceğini ve şartları inceleyecek olursak;

 

  • Konut kiralarından elde ettikleri bedel 3.200.00 TL yi geçenler Gayrimenkul Sermaye Beyannamesinde bulunabilecektir.
  • Vergi kesintisine karşılık olarak kira getirisi olanların brüt tutarı 26.000.00 TL ‘yi aşmalıdır
  • Stopaj kira geliri ile ev kira kazancını bir arada sağlayanlar, ev kira gelirinden 3.200.00 TL düşüldükten sonraki geri kalan ile stopaj kira gelirinin toplam brüt tutarı 26.000.00 TL’yi aşmalıdır.
  • Ev kira geliri haricinde kalan ve stopaj kira geliri alanlar elde ettikleri geliri 1.390.00 TL’yi geçmelidir.

 Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnaları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince konutların mesken olarak kiralara verilmesinde bir takvim yılı üzerinden elde edilen gelirin o yıl için belirlenen örneğin 2012 yılı için 3.000 TL,2013 yılı için 3.200 TL gelir vergisinden müstesna tutulur.İstisnalar çok fazla tutup beyan edilmeyip ya da eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan faydalanamazlar.

Zirai,ticari ya da meslek olarak kazancını yılık olarak belirtmek zorunluluğu olan kimseler ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu yöndeki istisnadan fayda sağlayamazlar

 

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Fayda Sağlayacak Olanlar;

  1. a) Ticari gelirlerini ve kazançlarını yıllık olarak beyanname olarak bildirmek zorunda olan küçük ve orta boyutta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygun olan şirket ortakları ile eshamlı ve adi komandit şirketlerin ortakları da bu istisnalardan faydalanamayacaktır.

 

  1. b) 4369 sayılı kanun gereğince Gelir Vergisi Kanunu’nun 93.maddesinde bulunan eşler ve velayet altındaki çocukları için yıllık beyannamede bulunması gereken “Aile Reisi Beyanı” uygulamasına son verilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince uygulama durumu kalmamıştır.Bu sebeple bu istisnalar aile reisinin her bir ferdi için diğer şartlar da uygunlarsa ayrı ayrı uygulanılacaktır.

 

  1. c) Bu istisnadan konutların mesken dışında kiraya verilmesi durumunda yararlanılamayacaktır. Konutların mağaza,iş merkezi,depo gibi kiraya verilmesi durumunda tevkif suretle vergilenmeye tabi tutulacaktır.

 

  1. d) İstisna haddinden fazla gelir elde edilip beyan edilmemesi ya da eksik beyanda bulunulması durumunda gayrimenkul sermaye iradı istisnasından fayda sağlayamayacaklardır.

 

  1. e) Birden fazla konut kira geliri söz konusu ise istisna bir konut için uygulanılacaktır.

 

  1. f) Kiraya verilen konuttan birden fazla kişi gelir sağlayacaksa her bir ortak için ayrı ayrı istisna uygulanacaktır.Buna eşlerin ortak tapularındaki tescilli gayrimenkulleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki  mükellefler istenilen diğer şartları taşısalar bile gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamamaktadırlar.

Özet
Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?
Yazı Adı
Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?
Tanım
Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? İstisnaları nelerdir?
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir