Futbolcuların Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Written by Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergi Kanunu’nun  Geçici 72. Maddesi gereğince  31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden bazı oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

Liglere göre spor dallarında aşağıdaki düzene göre vergi uygulanmaktadır;

  • En başta ligde bulunanlar için % 15
  • En baştakinin altı ligdekiler için % 10
  • Diğer ligdekiler için % 5

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ligdeki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları  durumunda yapılan ödemelerden ise %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Yerli Futbolcular için ise  Türkiye’ye yerleşmiş gerçek kişilerce, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden Türkiye’nin vergilerine tabi tutulacaklardır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşme sayılan durumlar şu şekilde  belirlenmiştir:

* Sporcunun İkametgâhının Türkiye sınırları içerisinde  bulunması

* Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla yaşıyor olması (Bu altı ay süresince geçici ayrılmalar Türkiye’de yaşama süresini etkilemez.)

Gelir Vergi Kanunu’nun  4. Maddesi gereğince şartları sağlayan futbolcular,sporcular Türkiye sınırları içerisinde ve dışında elde ettikleri gelirlerinin tamamı üzerinden Türkiye’nin şartlarına göre vergilendirilirler. Elde ettikleri ücret ve ücret sayılan gelirleri Gelir Vergi Kanunun geçici 72. Madde’de belirtilen oranlar nispetinde tevkifata sayılmıştır.

Bu oranları belirtecek olursak;

  • Diğer Liglerde oynayan futbolcular için % 5’tir.
  • PTT 1. Liginde oynayan futbolcular için % 10
  • Spor Toto Süper Liginde oynayan futbolcular için % 15

Yabancı Uyruklu Futbolcular ve Sporcular  için vergilenmeleri inceleyecek olursak;Türkiye’de yerleşme hallerini sağlayan yabancı uyruklu sporcular Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri spor aktivitelerine ait gelirlerinin tamamı üzerinden Gelir Vergi Kanunu’nun Geçici 72. Madde’de belirtilen oranlarca vergilendirilirler.

Henüz ikametgah ve yaşam olarak Türkiye’ye yerleşememiş durumunda olan yabancı futbolcular ise Gelir Vergi Kanunu’na göre dar mükellef sayılmaktadırlar.Yabancı uyruklu sporcular Türkiye içinde elde ettikleri sportif faaliyetlerine ait gelirleri üzerinden iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yok ise Gelir Vergi Kanunu’na Geçici 72. Madde’si gereğince ön görülen  oranlar üzerinden vergilendirilmektedirler.Fakat  iki ülke arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” mevcut ise tevkifat yapılması aşamasında anlaşma’nın 17. Maddesi gereğince hareket edilmesi ön görülmektedir.

Futbolcuların Vergilendirmesinde Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısına göre TBMM yasalarınca gündeminde olan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nda futbolcuların ve oyuncuların sportif aktivitelerinden elde ettiği maddi gelirlerinin tekrar düzenlenerek vergilendirilmesi konusunda bazı değişikliklere gidilmesi söz konusudur. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın 61. Maddesi gereğince sporculara ödenen ödemelerin hesaben yapıldıkları sırada % 25 oranında otomatik vergi kesintisine uğramaları söz konusudur.

Meclisin gündemindeki yeni Kanun Tasarısı  bu haliyle yürürlüğe girerse  futbolcular ya da sporcular  oynadıkları lig bazındaki farklılığa bakılmaksızın tek ve sabit bir oran üzerinden vergi tevkifatına dahil edilecektir.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir