Faaliyet Oranları

Written by Şirketlere Özel

Faaliyet Oranları

Şirketin gelirleri ile varlıkları arasındaki ilişkiyi faaliyet oranlarıyla  analiz edebiliriz. Tüm buna  verimlilik hesabı da denilmektedir.Bu oranlardan bahsedecek olursak;

Özkaynak Devir Hızı

Şirketin öz sermayesini ne kadar verimli kullandığını gösteren oranlardan biridir. Satışlar,  öz sermayeye bölünerek bulunur. Şirketin kaldıraç oranı ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu oran, geçmiş yıllarda zarara uğrayan ve ödenmiş sermayesinin altında öz sermayesi bulunan şirketler için çok yüksek olabilir. Dolayısıyla tek başına değerlendirmek doğru değildir. Bu durumda, şirket sektördeki rakiplerle karşılaştırılmalıdır. Bununla birlikte, şirket varlıklarına karşı satışlar yapabilirse, bu satışlardan da kazanç sağlamalıdır.

Aktif Devir Hızı

Faaliyet oranları arasında en önemli oranlardan biridir. Bir şirketin satışını  ölçmek gerçekten önemlidir. Satışlar, ortalama toplam varlıklara bölünür. Oran ne kadar yüksek olursa, şirketin durumu o kadar iyi olur, ancak sektör çok değişebilir. Bu tanımın bir örnekle güçlendirecek olursak; Bireysel çalışan bir yazılımcı düşünün ve varlıkları bilgisayarınız ve cep telefonu olsun. 10.000 TL ile bir yıl içerisinde 500.000 TL kazanabilirsiniz. 10.000 TL’lik bir endüstriyel yatırım yaparsanız ne kadar ciro elde edersiniz? Sanırım cevabı 500.000’den çok uzak bir rakamdır. Bu örneğe bakıldığında  şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki aktif devir hızı eğer şirket rakipleriyle karşılaştırılıyorsa anlamlı olmaktadır.

Ticari Alacak Devir Hızı

Şirketin alacaklarını tahsil etme gücünü gösterir. 365, ticari alacak devir hızı ve şirketin alacaklarını tahsil ettiği gün sayısına bölünür. Şirketin rakipleri ile karşılaştırıldığında, her sektör için ödeme periyodunun  farklılık göstereceği  doğrudur.  Unutulmamalıdır ki, şirket ticari alacakları karşılığında faiz geliri elde etmeyecektir. Paranın zaman-değer teorisini düşünürsek, şirketin daha sonra alacaklarını tahsil etmesi aslında para kaybıdır.

Stok Devir Hızı

Bu oran şirketin bir yıl içerisinde stoklarını kaç defa bitirip yerine yenisini koyduğunu gösterir.

Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar

Stok Devir Süresi= 365 / Stok Devir Hızı

Etkinlik oranlarının hesaplanmasında, satışlar , satılan malların maliyeti kullanılır. Bu nedenle stokların bilanço maliyeti ile kaydedilir. Diğer faaliyet oranları gibi hisse devir hızı da sektördeki diğer şirketlere göre yorumlanmalıdır.Stok  yönetimi, şirketin stok tutma maliyeti olması nedeniyle çok önemli bir konudur. Bununla birlikte, şirketin taleplerini karşılamak için daima belirli bir menfaatinin olması zorunludur. Bu oran ne kadar yüksek olursa stok tutma maliyeti düşer ve üretilen ürünlerin yakında talebi karşılaması muhtemeldir. Ancak şirketin stok problemi yaşamadığından da emin olmanız gerekmektedir.

Ticari Borç Devir Hızı

Bu oran, şirketin ticari borçlarını yılda kaç kez ödediğini göstermektedir. Şirketin ticari borçlarını kaç gün ödediğini, ticari borç devir hızı 365’e bölünerek hesaplayabilirsiniz. Düşük borç ciro oranı, şirketin yıl içinde daha az ödeme yapacağını ve daha sık olmayan şirketlerin likiditeye sahip olduğu düşünülür sorun. Borç devir hızı yüksekse, borç ödeme süresi de azalacak ve şirketin daha sık nakit ihtiyacı olacaktır. Ticari alacağın tahsilat süresi ile birlikte değerlendirilmesi doğrudur.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir