Genel

Menkul Sermaye İradı Nedir

Genel

Menkul Sermaye İradı Nedir? Gelir Vergisi Kanunun 75. Maddesi gereğince ;bir kişinin zirai,ticari ya da mesleki gelirinin dışında nakdi sermaye ya da para ile temsil gören...

Home Ofis Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Genel

Home Ofis Hakkında Bilmeniz Gerekenler Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evden çalışma her geçen gün artmaktadır.Özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar için işe...

Hisse Senedi Özellikleri ve Çeşitleri

Genel

Hisse Senedi Özellikleri ve Çeşitleri Sermaye paylarını ve ortaklıkları belgelendirmek için sermaye şirketlerinin ortaklara verdikleri kıymetli evraka hisse senedi...

Girişimciler İçin Yatırım, Hibe ve Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Genel

Girişimciler İçin Yatırım, Hibe ve Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar Ülkemizde her geçen gün teknoloji/bilişim girişimlerinin sayısı artıyor. Maddi destek arayan...

Gelir Vergisi Muaflığı Nedir?

Genel

Gelir Vergisi Muaflığı Nedir? Kimler Gelir Vergisinden Muaf Gelir vergisi; hukuki ölçüde hak sahibi ve yetkilerini kullanabilen henüz kurumsallaşamamış kimselerin...

Devlet Destekli Kırsal Kalkınma Destekleri ve Kapsamları

Genel

Devlet Destekli Kırsal Kalkınma Destekleri ve Kapsamları Eski bir coğrafya olan Anadolu’da iklim çeşitliliği sebebiyle tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde...

Basel Komitesi ve Basel-I Sermaye Uzlaşısı

Genel

Dünyada yaşanan ekonomik krizlere sebep olan şeylerden biri de finans sektörünün en önemli aracı bankalar. Bankalar ile ilgili düzenlemelerden kaynaklanan bu krizlerin...

AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler

Genel

Bizi tahmin bile edemeyeceğimiz yeniliklerle tanıştıran teknolojik gelişmelere sektörün içinde olanlar dahi yetişemez oldu. Teknolojik gelişmelerin çığ gibi...

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Genel

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesine göre  zilyedleri, mutasarrıfları, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ya da  kiracıları...

Damga Vergisi Nedir

Genel

Damga Vergisi Nedir? Kişiler veya kurumların ilgili kişiler veya kurumlarla olan ilişkilerinden doğan hukuki ve resmi işlemleri belgelendiren kağıtlardan alınan...